Studio 34

Studio 34

Vad gör jag

Vad

Lite

om

vad

jag

gör

Hur gör jag

Hur

Lite

om

hur

jag

gör

När gör jag

När

Lite

om

när

jag

gör

Var gör jag

Var

Lite

om

var

jag

gör