Månad: maj 2017

Permanent på nytt vis

Permanent på nytt vis

Ända sedan Olaplex gjorde entré i mitt yrkesliv har dessa små dropparna aldrig gjort mig besviken. Tvärt om så blir jag gång på gång förvånad över vilken kraft de små molekylerna som lagar svavelbindningarna i håret har. Jag har länge arbetat med Olaplex som tillsats…